Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Skuteczna ochrona danych wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych.

Kluczowe czynniki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo IT
w firmie

Nowoczesne technologie przynoszą korzyści, ale także zagrożenia. Chociaż rozwiązania te redukują ryzyko, warto zwrócić uwagę na potencjalne szkody, nawet te wydające się prozaiczne, które mogą negatywnie wpłynąć na firmę. Warto podkreślić, że ludzki czynnik może zniweczyć nawet najlepsze rozwiązania bezpieczeństwa IT.

Przykłady zagrożeń

Nasze usługi

Firma FLOWBERG IT świadczy usługi SOC
(Security Operation Center)

Usługa pełni rolę monitoringu nad bezpieczeństwem procesów biznesowych zachodzących w infrastrukturze teleinformatycznej klienta. Dzięki niej możliwe jest szybkie reagowanie na pojawiające się zdarzenia zagrażające ciągłości procesów biznesowych.

Usługa wpływa na zmniejszenie możliwości kompromitacji systemów krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz minimalizuje możliwość wycieku lub upublicznienia danych mających kluczowe znaczenie dla klienta. Wynikiem pracy SOC są również raporty świadczące o kondycji środowiska teleinformatycznego, w którym zachodzą procesy biznesowe.

Raporty informują o częstotliwości, poziomie zagrożenia i stopniu odporności infrastruktury teleinformatycznej na pojawiające się zdarzenia. Zawierają one jednocześnie zalecenia dotyczące kroków niezbędnych celem minimalizacji pojawiających się zagrożeń.

SOC realizowane zadania

Audyt polityki bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa

Monitoring zdarzeń związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym

Audyt i zalecenia związane z polityką bezpieczeństwa w oparciu o monitoring zdarzeń

Zalecenia dotyczące kształtu i sposobu implementacji rozwiązań systemów przetwarzających dane o znaczeniu krytycznym

Monitoring dostępu do danych o znaczeniu krytycznym dla przedsiębiorstwa

SOC korzyści

Monitoring zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT w trybie 24/7

Cykliczny audyt i modyfikacja procedur polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Audyt i zalecenia związane z polityką bezpieczeństwa w oparciu o monitoring zdarzeń

Wprowadzenie i doszczegółowienie procedur zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Kompleksowa informacja o stanie infrastruktury bezpieczeństwa informatycznego

Minimalizacja kosztów ponoszonych na bezpieczeństwo teleinformatyczne związanych z działaniami post aktywnymi

Prawidłowe przeprowadzenie analizy stanu początkowego i potrzeb instytucji, lub przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem.

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, zgodnej z wytycznymi oraz regulacjami prawnymi.

Porozmawiaj ze mną na temat oferty SOC dla Twojej organizacji

Tomasz Orłowski | Dyrektor Działu Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

  • biuro@flowbergit.pl
  • +48 71 728 10 80

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

  • Pańska 96/105
  • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności