Backup w chmurze

Kopia zapasowa w chmurze wzmacnia bezpieczeństwo danych

Ciągłość działania firm i organizacji w coraz większym stopniu zależy od systemów IT. Każda awaria, czy nawet chwilowa niedostępność kluczowej usługi powoduje przestój, który zamienia się na straty finansowe i wizerunkowe.

W cyfrowych czasach dane są krytycznym zasobem, dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć się przed ich utratą. Kopia zapasowa w chmurze to zwykle ostatnia deska ratunku, gdy zawiodą systemy bezpieczeństwa, procedury lub gdy ktoś po prostu popełni błąd.

89%

organizacji ma poważne luki w ochronie danych

76%

organizacji było narażonych na atak ransomware w zeszłym roku

36%

danych jest nie do odzyskania
po cyberataku

Veeam Cloud Connect

Czym jest kopia zapasowa w chmurze
z wykorzystaniem Veeam Cloud Connect

Backup as a Service to outsourcing obszaru tworzenia, przechowywania i przywracania kopii zapasowych. Dostawca usługi nie tylko utrzymuje niezbędną infrastrukturę i systemy, ale zarządza także procesem kopii zapasowych swoich klientów.

Usługa może być zrealizowana na dwa sposoby:

Najszybsza i najprostsza metoda zabezpieczenia danych.

Kopie zapasowe składowane są zarówno na lokalnym serwerze backupu, jak i w centrum danych dostawcy usługi. Odtwarzanie może się odbywać z lokalnego lub chmurowego repozytorium.


Zamów usługę Umów się na demo

Najszybsza i najprostsza metoda zabezpieczenia danych.

Kopie zapasowe składowane są zarówno na lokalnym serwerze backupu jak i w centrum danych dostawcy usługi. Odtwarzanie może się odbywać z lokalnego lub chmurowego repozytorium.


Zamów usługę Umów się na demo

Dlaczego klienci wybierają Veeam?

Główne korzyści kopii zapasowej w chmurze

Szybkie uruchomienie

Model usługowy pozwala uniknąć nakładów inwestycyjnych oraz skomplikowanych czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych.

Transfer know-how

Poprzez dostęp do ekspertów, którzy zajmą się bieżącą obsługą systemu kopii zapasowych oraz monitorowaniem, konserwacją oraz aktualizacjami systemów centralnych.

Niski koszt

Niski koszt użytkowania najlepszych na rynku rozwiązań klasy korporacyjnej w obszarze backupu. W przypadku Backup as a Service, po stronie klienta nie występują żadne wydatki inwestycyjne (CAPEX). Usługa rozliczana jest abonamentowo za użycie przestrzeni dyskowej i licencji.

Zero błędów

Pewność, że dane mogą zostać odtworzone z kopii zapasowej, dzięki zastosowaniu cyklicznych testów automatycznych.

Nienaruszalność kopii zapasowych

Backupy przechowywane poza siedzibą są odporne na zniszczenie infrastruktury lokalnej lub zaszyfrowanie w celu wyłudzenia okupu przez oprogramowanie ransomware. Kopie zapasowe są także zabezpieczone przed działaniem tzw. czynnika ludzkiego.

Do czego potrzebna jest kopia zapasowa w chmurze?

Posiadanie kopii zapasowej poza siedzibą (np. w chmurze) zabezpiecza dane i systemy wraz z konfiguracjami przed ich utratą. Uszkodzenie lub zniszczenie danych może nastąpić na skutek działania niszczącego, które dotknąć może podstawowy ośrodek przetwarzania. O ile, pożar czy zalanie serwerowni to sytuacje raczej rzadkie, to już działanie szkodliwego oprogramowania albo ransomware, lub po prostu błąd ludzki, to częste przypadki, a ich skutki bywają również katastrofalne.

Wyniesiona kopia zapasowa, czyli offsite backup sprawia, że:

Mamy możliwość odtworzenia danych i systemów, nawet w przypadku uszkodzenia czy zaszyfrowania dla okupu lokalnych kopii bezpieczeństwa.

Uzyskujemy zdolność do odtwarzania awaryjnego w chmurze (Disaster Recovery) na przykład, gdy uszkodzeniu ulegną lokalne serwery. Wówczas z obrazów kopii zapasowych można uruchomić pełnowartościowe maszyny wirtualne i pracować wprost z chmury dostawcy.

Możemy istotnie zwiększyć retencję kopii zapasowych, czyli ich „czas życia” bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych w rozbudowę lokalnego repozytorium.

Reguła 3-2-1-0

Reguła 3-2-1-0 to całkiem zgrabne opakowanie dla w sumie dość logicznej koncepcji, w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych. Chodzi w niej o to, by dane były zawsze w trzech kopiach, na dwóch różnych nośnikach, a jedna kopia powinna być przechowywania poza ośrodkiem, w którym przetwarzane są dane. Na koniec, kopia zapasowa musi być wolna od błędów. Tyle teorii, czas przyjrzeć się praktyce.

Chodzi w niej o to, by dane były zawsze w trzech kopiach, na dwóch różnych nośnikach, a jedna kopia powinna być przechowywania poza ośrodkiem, w którym przetwarzane są dane. Na koniec, kopia zapasowa musi być wolna od błędów.

3

Przyjmujemy, że pierwsze „wystąpienie” to dane produkcyjne, na których pracujemy, druga kopia, to cykliczny zrzut migawkowy na serwer backupu, a trzecie „wystąpienie danych” to kopia znajdująca się w chmurze.

2

W ten sposób uzyskaliśmy zgodność z zasadą, że dane mają być na dwóch różnych nośnikach, bo oprócz źródła danych produkcyjnych przetwarzanych na macierzy, mamy także ich kopię na zewnętrznym serwerze backupu.

1

Kopia wyniesiona, czyli poza siedzibą, na przykład w chmurze dostawcy usług lub w innym ośrodku, o ile mamy więcej niż jedną siedzibę. Rzecz jasna, to musi się dziać automatycznie jako jedno z zadań backupu.

0

Zero oznacza, że możliwe będzie przywrócenie danych z kopii zapasowej, czyli że w jakiś sposób weryfikujemy, czy da się odtwarzać dane z kopii zapasowej. Niektóre systemy backup dają taką możliwość.

Bardziej ortodoksyjna reguła to 3-2-1-1-0, w której dodatkowa „jedynka” reprezentuje szczególną kopię danych w lokalizacji wyniesionej. W tym przypadku chodzi o zapewnienie separacji galwanicznej przechowywanej kopii zapasowej od sieci Internet lub zagwarantowanie jej niezmienności. Może to być na przykład kopia przechowywana na taśmie w skrytce bankowej lub backup zapisany na „trwałym nośniku”, np. na macierzy WORM (Write-Once-Read-Many).

Zbadaj gotowość na BaaS

Sprawdź, jak bardzo Backup as a Service przystaje do realiów Twojej organizacji?

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Two columns
Pionowo
Poziomo
Zbadaj gotowość na BaaS
Twój wynik
Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Technologia VCC

Czym jest Veeam Cloud Connect

Technologia Veeam® Cloud Connect (VCC) stworzona została, aby uprościć obsługę kopii zapasowych niezależnie od miejsca i metody przetwarzania danych. Jest swoistym łącznikiem między różnymi środowiskami, gdyż pozwala objąć backupem zarówno serwery fizyczne, jak i popularne silniki wirtualizacji, ale również maszyny wirtualne pracujące w chmurze obliczeniowej.

Wraz z technologią VCC pojawili się specjalizowani dostawcy, którzy będąc certyfikowanymi uczestnikami programu Veeam Cloud Service Provider, dostarczają Backup as a Service.

Opinia

Jak działa backup
w chmurze?

W lokalnej serwerowni klienta (na maszynie fizycznej lub wirtualnej) instalowany jest system Veeam Backup & Replication. Następnie tworzone jest zadanie kopii zapasowych (backup job) ze wskazaniem repozytorium w chmurze.

Zainicjowanie zadania backupowego uruchamia następujące czynności:

01

System kopii zapasowych Veeam po stronie klienta wysyła do jednej z Bram Chmurowych (Cloud Gateway) żądanie dostępu do Repozytorium Chmurowego (Cloud Repository), a brama przekazuje to żądanie do serwera kopii zapasowych Veeam Service Provider’a.

02

Serwer kopii zapasowych po stronie Service Provider’a udostępnia certyfikat TLS i nawiązuje bezpieczne połączenie systemem backupu po stronie klienta.

03

Przed rozpoczęciem transferu kopii następuje weryfikacja, czy zostały poddane enkrypcji. Jeżeli tak, wówczas dane maszyn wirtualnych od strony klienta są transportowane przez Bramę Chmurową do repozytorium Veeam Service Provider’a.

04

Proces przywracania kopii zapasowych przebiega w podobny sposób. Serwer backupu klienta tworzy bezpieczny kanał komunikacji z repozytorium w chmurze za pośrednictwem Bramy Chmurowej i pobiera dane maszyn wirtualnych z repozytorium chmurowego usługodawcy.

Chcesz zobaczyć jak działa backup w chmurze?

Produkty

Warianty usługi Backup w Chmurze

Dostosowując Backup w Chmurze do różnych scenariuszy realizacyjnych, wyodrębniliśmy 2 podstawowe warianty usługi.

Off-site Backup

Zabezpiecz kopie zapasowe przed zniszczeniem lub nadpisaniem w polskim centrum danych. Jeżeli posiadasz aplikację Veeam Backup & Replication, aktywacja NIENARUSZALNEGO repozytorium wraz z konfiguracją zadania kopiowania backupu to kwestia
kilku minut.

Backup as a Service

To najlepsze rozwiązanie, gdy potrzebujesz pełnego outsourcingu procesu backupu lub interesują Cię wyłącznie licencje Veeam. Outsourcing może swoim zakresem obejmować wdrożenie wraz ze stworzeniem polityki backupu oraz opiekę administracyjną nad systemem kopii zapasowych.

Kalkulator usługi

Ile kosztuje usługa backupu?

W kalkulatorze należy wskazać liczbę oraz rodzaj systemów, które objęte będą backupem. Rodzaj systemu wpływa na cenę, co wynika ze sposobu licencjonowania producenta.

Każda objęta backupem maszyna (serwer, VM, cloud VM, czy stacja robocza) musi zostać objęta licencją. Nawet gdy już masz aplikację Veeam, nadal potrzebne będą licencje połączeniowe.

Gdy stworzysz kalkulację, możesz również zamówić backup w chmurze. W przypadku pełnej usługi skontaktujemy się, aby doprecyzować liczbę i rodzaj licencji oprogramowania Veeam.

Kalkulator usługi

UWAGA: Trwają prace konserwacyjne. Zapraszamy ponownie po 13:30.

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Two columns
Pionowo
Poziomo
Składowe Usługi
Podsumowanie
Nazwa Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Bezpieczne płatności realizujemy dzięki:

Bezpieczeństwo

Jak bardzo bezpieczna jest kopia zapasowa
w chmurze?

Cloud Service Provider

Jak wybrać właściwego Cloud Service Provider’a?

Firma Veeam Software kwalifikuje i wyróżnia dostawców technologii Veeam Cloud Connect poprzez certyfikację w programie Veeam Cloud Service Provider (VCSP).

Lista dostawców znajduje się na stronach producenta. Każdy dostawca Cloud Connect Backup musi mieć aktywny kontrakt z dystrybutorem, aby legalnie świadczyć usługi.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze service
providera warto sprawdzić kilka spraw.

Miejsce przechowywania

Gdzie konkretnie będą przechowywane kopie zapasowe, czyli jest znana lokalizacja Centrum Danych. Czasem wewnętrzny regulamin lub regulacja sektorowa nie zezwala na przetwarzane danych poza obszarem RP.

Dostęp do Veeam Service Provider Console

Czy elementem usługi jest dostęp do Veeam Service Provider Console, a więc konsola webowa umożliwiająca prezentację stanu realizowanych oraz historycznych zadań backupu, oraz możliwość eksportowania tych danych do pliku tekstowego?

Dane niezaszyfrowane

Czy operator przyjmuje dane niezaszyfrowane? Ze względów bezpieczeństwa, Service Provider powinien automatycznie odrzucać kopie zapasowe, które nie zostały zaszyfrowane przed wysłaniem do Centrum Danych. Upraszcza to kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

Możliwość przetestowania usługi

Możliwość przetestowania usługi bez zobowiązań, czyli „ufaj, ale sprawdzaj”. Testy to najlepsza metoda, aby samemu sprawdzić, jak działa usług, w tym:

 1. z jaką szybkością transmitowane będą kopie zapasowe przy składowaniu i odtwarzaniu,
 2. czy przyjmowane są wyłącznie zaszyfrowane kopie danych,
 3. co widać w webowym portalu usługi,
 4. jak sprawuje się rozwiązanie backupowe w przypadku wykorzystywania łącza internetowego o niskiej przepływności.

Proces obsługi

Czy Service Provider dostarcza Backup as a Service jako usługę zarządzalną, a więc czy możliwe jest delegowanie pełnego procesu obsługi kopii zapasowych na dostawcę?

Miejsce przechowywania

Gdzie konkretnie będą przechowywane kopie zapasowe, czyli jest znana lokalizacja Centrum Danych. Czasem wewnętrzny regulamin lub regulacja sektorowa nie zezwala na przetwarzane danych poza obszarem RP.

Dostęp do Veeam Service Provider Console

Czy elementem usługi jest dostęp do Veeam Service Provider Console, a więc konsola webowa umożliwiająca prezentację stanu realizowanych oraz historycznych zadań backupu, oraz możliwość eksportowania tych danych do pliku tekstowego?

Dane niezaszyfrowane

Czy operator przyjmuje dane niezaszyfrowane? Ze względów bezpieczeństwa, Service Provider powinien automatycznie odrzucać kopie zapasowe, które nie zostały zaszyfrowane przed wysłaniem do Centrum Danych. Upraszcza to kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

Możliwość przetestowania usługi

Możliwość przetestowania usługi bez zobowiązań, czyli „ufaj, ale sprawdzaj”. Testy to najlepsza metoda, aby samemu sprawdzić, jak działa usług, w tym:

 1. z jaką szybkością transmitowane będą kopie zapasowe przy składowaniu i odtwarzaniu,
 2. czy przyjmowane są wyłącznie zaszyfrowane kopie danych,
 3. co widać w webowym portalu usługi,
 4. jak sprawuje się rozwiązanie backupowe w przypadku wykorzystywania łącza internetowego o niskiej przepływności.

Proces obsługi

Czy Service Provider dostarcza Backup as a Service jako usługę zarządzalną, a więc czy możliwe jest delegowanie pełnego procesu obsługi kopii zapasowych na dostawcę?

Zalety Veeam

Dlaczego klienci wybierają Veeam?

Firma Gartner po raz siódmy przyznała firmie Veeam® tytuł lidera Magic Quadrant w oparciu o najwyższą zdolność realizacji i kompletność wizji.

01

Jedno rozwiązanie, które zabezpieczy wszystkie miejsca przetwarzania (fizyczne, wirtualne, chmurowe) – od lokalnych serwerów, po kopię środowiska na AWS/Azure, i klaster wirtualizacji vSphere.

02

Gwarancja odzyskania danych z kopii zapasowej poprzez mechanizmy weryfikacji poprawności wykonania zadania backupowego.

03

Szybkiego odtwarzania dla krytycznych zasobów (dane i pełne obrazy systemów).

04

Płynny backup, odtwarzanie i migracje między dowolnymi środowiskami z wykorzystaniem jednego uniwersalnego (przenośnego) formatu.

05

Zachowanie tego samego standardu w zakresie ciągłości działania bez względu na to, gdzie odbywa się przetwarzanie danych.

06

Pewność, że odtwarzanie awaryjne całego środowiska zadziała w razie jakiegoś katastrofalnego zdarzenia z minimalnym wpływem na biznes.

07

Pewność, że dane są chronione przed wirusami i atakami ransomware i innymi podatnościami systemów zabezpieczeń.

08

Przechowywanie danych jest zgodne z regulacjami i nie ma potencjalnych zagrożeń prawnych.

09

Wsparcie dla najlepszych praktyk CI/CD pipeline.

Veeam w liczbach

Globalny lider ochrony danych

400

Ponad 400 000 klientów

83%

Veeam chroni ponad 83% firm z listy Fortune 500

82

Bardzo wysoki poziom lojalności klientów (NPS: 82)

24 tys

Ponad 24 000 usługodawców

Co wyróżnia Flowberg IT

Łączymy doświadczenia integratora
i service provider’a

Od wielu lat wdrażamy rozwiązania Veeam Software u naszych klientów, dlatego znamy dobrze problemy, z jakimi mierzą się na co dzień zespoły IT.

Jednocześnie, zbudowaliśmy środowisko Veeam Cloud Connect w architekturze wielu najemców, które umieściliśmy w profesjonalnym centrum danych. W oparciu o zaawansowane zaplecze centrum danych tworzymy rozwiązania chmurowe dla klientów B2B.

Jak uruchomić Veeam Backup?

Możliwe są dwa scenariusze realizacji usługi. Pierwszy, to po prostu repozytorium chmurowe dla kopii zapasowych, a więc backup poza siedzibą.

Drugi scenariusz to pełna usługa BaaS z najmem aplikacji i zarządzaniem systemem kopii zapasowych przez zespół Flowberg IT.

Najczęściej zadawane pytania

FAQ

Realizacją dobrych praktyk w zakresie ochrony danych, a więc i realizacją reguły 3-2-1-0. Reguła ta mówi o przechowywaniu trzech kopii danych, na dwóch różnych nośnikach, w tym jednej kopii poza siedzibą (off-site backup) i testowaniu poprawności backupu. Dzięki usłudze utrzymywania kopii zapasowych w chmurze nie ponosisz kosztów inwestycji w zasoby dla drugiej lokalizacji. Rozliczasz się tylko za zajęte repozytorium i licencje.

Nasza usługa zbudowana jest na bazie technologii Veeam® Software, a dostęp do repozytoriów odbywa się dzięki Veeam Cloud Connect. Aplikacja Veeam Backup & Replication zarządza systemem kopii zapasowych po stronie klienta i obecnie wspiera tworzenie kopii zapasowych następujących środowisk:

 • Wirtualnych: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • Fizycznych: Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX i Oracle Solaris
 • Chmurowych: instancje AWS i maszyny wirtualne Microsoft Azure (VM)
 • Aplikacji korporacyjnych: SAP HANA i Oracle RMAN
 • Udziałów sieciowych: NAS

Aplikacja VBR jest konieczna do wykonywania kopii w naszej chmurze. Na szczęście w ramach usługi możemy także wydzierżawić stosowne licencje. Koszt takiej licencji jest zależny od rodzaju środowiska, które będziemy chronić. Zachęcamy do zapoznania się z kalkulatorem usługi BaaS.

W centrum danych klasy TIER3 zlokalizowanym we Wrocławiu. Kopie przechowywane są na dwóch niezależnych macierzach dyskowych. Kopie zapasowe nie są replikowane poza granice terytorialne RP. Zobacz opis i zdjęcia.

Nie. Nasz system weryfikuje, czy kopie zapasowe są zaszyfrowane przed rozpoczęciem transmisji z lokalizacji klienta. W związku z tym nie ma możliwości wysłania kopii zapasowej do repozytorium centralnego, jeżeli nie będzie zaszyfrowana z użyciem algorytmu AES z kluczem 256 bit. Tym samym, nie ma możliwości przeglądania danych z kopii bez znajomości hasła, które zostało użyte podczas enkrypcji.

Niestety w takim przypadku, kopie zapasowe nie będą mogły zostać odszyfrowane. Nie mamy żadnego mechanizmu, który umożliwiałby odszyfrowanie takich backupów. Dobrą praktyką, jest przechowywanie hasła używanego do enkrypcji backupów w sejfie, do którego dostęp ma wyłącznie zarząd lub właściciele firmy. Jeżeli potrzebujesz podpowiedzi jak stworzyć silne hasło, przeczytaj ten artykuł.

Zarówno Veeam Agent jak i Veeam Backup & Replication łączy się z usługą poprzez Internet z użyciem protokołu SSL i portu 6180. Także dostęp do Panelu Usługi realizowany jest przez Internet z użyciem bezpiecznego protokołu SSL.

Wymagana przepustowość łącza jest zależna od wielkości kopii zapasowych przesyłanych w ramach poszczególnych zadań backupu. Większe kopie wymagają więcej pasm. Celem skrócenia okna backupowego zaleca się stosowanie łączy o przepływności od 500 Mbps w górę. W przypadku łączy o małej przepływności np. 100Mbps zalecamy włączenie akceleratora WAN przy konfiguracji zadania backupu. Opcja ta, optymalizuje transfery danych między klientem a repozytorium chmurowym.

Sprawdź, gdzie fizycznie składowane są kopie zapasowe danych oraz gdzie zlokalizowane są zasoby serwerowe Waszej firmy. Bardzo często okazuje się, że zarówno dane produkcyjne jak i backup znajdują się w jednym pomieszczeniu. W skrajnych przypadkach, kopie zapasowe przechowywane są na tej samej macierzy, na której przetwarza się dane produkcyjne. W razie pożaru, zalania, kradzieży, czy cyberataku, zniszczeniu ulegną dane i ich kopie. Dlatego tak ważne jest, aby systematycznie realizować zadania backupu do zewnętrznego ośrodka.

Realizacją dobrych praktyk w zakresie ochrony danych, a więc i realizacją reguły 3-2-1-0. Reguła ta mówi o przechowywaniu trzech kopii danych, na dwóch różnych nośnikach, w tym jednej kopii poza siedzibą (off-site backup) i testowaniu poprawności backupu. Dzięki usłudze utrzymywania kopii zapasowych w chmurze nie ponosisz kosztów inwestycji w zasoby dla drugiej lokalizacji. Rozliczasz się tylko za zajęte repozytorium i licencje.

Nasza usługa zbudowana jest na bazie technologii Veeam® Software, a dostęp do repozytoriów odbywa się dzięki Veeam Cloud Connect. Aplikacja Veeam Backup & Replication zarządza systemem kopii zapasowych po stronie klienta i obecnie wspiera tworzenie kopii zapasowych następujących środowisk:

 • Wirtualnych: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV
 • Fizycznych: Microsoft Windows, Linux, Mac, IBM AIX i Oracle Solaris
 • Chmurowych: instancje AWS i maszyny wirtualne Microsoft Azure (VM)
 • Aplikacji korporacyjnych: SAP HANA i Oracle RMAN
 • Udziałów sieciowych: NAS

Aplikacja VBR jest konieczna do wykonywania kopii w naszej chmurze. Na szczęście w ramach usługi możemy także wydzierżawić stosowne licencje. Koszt takiej licencji jest zależny od rodzaju środowiska, które będziemy chronić. Zachęcamy do zapoznania się z kalkulatorem usługi BaaS.

W centrum danych klasy TIER3 zlokalizowanym we Wrocławiu. Kopie przechowywane są na dwóch niezależnych macierzach dyskowych. Kopie zapasowe nie są replikowane poza granice terytorialne RP. Zobacz opis i zdjęcia.

Nie. Nasz system weryfikuje, czy kopie zapasowe są zaszyfrowane przed rozpoczęciem transmisji z lokalizacji klienta. W związku z tym nie ma możliwości wysłania kopii zapasowej do repozytorium centralnego, jeżeli nie będzie zaszyfrowana z użyciem algorytmu AES z kluczem 256 bit. Tym samym, nie ma możliwości przeglądania danych z kopii bez znajomości hasła, które zostało użyte podczas enkrypcji.

Niestety w takim przypadku, kopie zapasowe nie będą mogły zostać odszyfrowane. Nie mamy żadnego mechanizmu, który umożliwiałby odszyfrowanie takich backupów. Dobrą praktyką, jest przechowywanie hasła używanego do enkrypcji backupów w sejfie, do którego dostęp ma wyłącznie zarząd lub właściciele firmy. Jeżeli potrzebujesz podpowiedzi jak stworzyć silne hasło, przeczytaj ten artykuł.

Zarówno Veeam Agent jak i Veeam Backup & Replication łączy się z usługą poprzez Internet z użyciem protokołu SSL i portu 6180. Także dostęp do Panelu Usługi realizowany jest przez Internet z użyciem bezpiecznego protokołu SSL.

Wymagana przepustowość łącza jest zależna od wielkości kopii zapasowych przesyłanych w ramach poszczególnych zadań backupu. Większe kopie wymagają więcej pasm. Celem skrócenia okna backupowego zaleca się stosowanie łączy o przepływności od 500 Mbps w górę. W przypadku łączy o małej przepływności np. 100Mbps zalecamy włączenie akceleratora WAN przy konfiguracji zadania backupu. Opcja ta, optymalizuje transfery danych między klientem a repozytorium chmurowym.

Sprawdź, gdzie fizycznie składowane są kopie zapasowe danych oraz gdzie zlokalizowane są zasoby serwerowe Waszej firmy. Bardzo często okazuje się, że zarówno dane produkcyjne jak i backup znajdują się w jednym pomieszczeniu. W skrajnych przypadkach, kopie zapasowe przechowywane są na tej samej macierzy, na której przetwarza się dane produkcyjne. W razie pożaru, zalania, kradzieży, czy cyberataku, zniszczeniu ulegną dane i ich kopie. Dlatego tak ważne jest, aby systematycznie realizować zadania backupu do zewnętrznego ośrodka.

1

Mamy podwójny status GOLD w programach Veeam Value Added Reseller i Veeam Cloud & Service Provider

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

 • Pańska 96/105
 • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności