Wirtualizacja zasobów

Infrastruktura wirtualna pozwala inaczej spojrzeć na obecnie wykorzystywane systemy komputerowe.

Przy wdrożonej infrastrukturze wirtualnej, użytkownik ma do dyspozycji wielokrotnie większe zasoby obliczeniowe przy tej samej platformie sprzętowej. Zasoby te pozwalają na optymalne i wydajne zarządzanie posiadanej infrastruktury w skali całego przedsiębiorstwa.

Czym jest infrastruktura wirtualna?

Architektura infrastruktury wirtualnej umożliwia przedsiębiorstwu obniżenie kosztów systemu informatycznego przez podniesienie efektywności i elastyczności oraz przyspieszenie reagowania. Zarządzanie infrastrukturą wirtualną pozwala działowi informatycznemu na szybkie przydzielanie zasobów do potrzeb biznesowych (w ciągu kilkunastu minut można stworzyć nowy serwer).

Pozwala to na łatwe i wygodne oferowanie nowych usług oraz zmianę ilość zasobów przydzielonych do danej aplikacji. Centrum przetwarzania danych może być traktowane, jako jednolita pula zasobów, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa i przepustowość sieci.

Wdrożenie infrastruktury wirtualnej umożliwia działowi informatycznemu lepsze reagowanie na potrzeby biznesowe, w tym:


– podniesienie stopnia wykorzystania serwerów z procesorami x86 (IA 32 i AMD 64) do 60-80% (z obecnego 5-10%),
– skrócenie czasu konfigurowania nowych aplikacji z kilku dni do kilkudziesięciu sekund,
– skrócenie czasu reakcji na żądania zmian do kilku minut,
– serwisowanie sprzętu bez przestojów i bez czekania na „okno serwisowe” (planowany przestój serwisowy).

Wirtualizacja jest rozwiązaniem, które ułatwia przedsiębiorstwu znaczne obniżenie kosztów, szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe oraz zapewnienie elastycznych i spójnych usług informatycznych.

Obniżenie kosztów:


– płacenie tylko za potrzebne zasoby,
– wyższa efektywność inwestycji w informatykę (niższe koszty amortyzacji i koszty operacyjne),
– łatwiejsze oddzielenie strategicznych inwestycji w informatykę od rutynowych funkcji systemu informatycznego.

Bardziej elastyczne i spójne usługi informatyczne:


– wykorzystanie technologii, na które już zostały poniesione koszty, takich jak sieci pamięci masowej (SAN) i wirtualne sieci lokalne (VLAN),
– możliwość wyboru tańszych platform; zmniejszenie ryzyka i poprawienie reagowania.

Szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe:


– łatwiejsza integracja z partnerami i klientami,
– szybsze wykonywanie zadań związanych z rozbudową, zarządzaniem i administrowaniem,
– szybsze wdrażanie zasobów lub przenoszenie ich do jednostek organizacyjnych, które ich potrzebują.

Porozmawiaj ze mną na temat Wirtualizacji Zasobów

Robert Kucner | Dyrektor ds. sprzedaży usług DC/Cloud, ICT, Kolokacja, Cybersecurity, Connectivity

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

  • Pańska 96/105
  • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności