Centrum danych

Biznes w bezpiecznym miejscu

Wybierz zaawansowane Data Center klasy TIER3 we Wrocławiu, gwarantujące nieprzerwaną pracę Twojego sprzętu teleinformatycznego w budynku o powierzchni 5000 m2.

Kompleksowe usługi
Data Center dla
Twojego biznesu

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z Data Center, aby zrealizować wszystkie Twoje potrzeby biznesowe.

Kolokacja | Serwery Dedykowane | VPS | Backup

Co zyskujesz?

Główne korzyści

Twoje dane są w najlepszych rękach, dzięki ścisłej kontroli dostępu, nieustannemu monitorowaniu oraz zaawansowanemu systemowi zapobiegania i reagowania na zagrożenia cybernetyczne.

W  ramach Data Center oferujemy następujące usługi: kolokacja, serwery dedykowane, serwery VPS, usługę Backup oraz usługi z obszaru Cybersecurity. Zawsze można liczyć na wsparcie naszych ekspertów, którzy pomogą rozwiązać powstałe problemy i zaoferują optymalne rozwiązania.

Zoptymalizowane koszty

Dzięki współdzieleniu niektórych zasobów w centrum danych możliwa jest znacząca redukcja kosztów zakupu i utrzymania własnej infrastruktury IT.

Zapewnienie zgodności

Spełniamy wymagania regulacyjne i normy związane z bezpieczeństwem oraz ciągłością działania (ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019).

Bezpieczeństwo danych

Zastosowane środki bezpieczeństwa, takie jak systemy monitoringu, kontrola dostępu, detekcja pożarów pomagają chronić ważne informacje przed ich utratą lub kradzieżą.

Zwiększona wydajność i skalowalność

Korzystanie z usług dostępnych w Data Center pozwala na łatwe skalowanie zasobów w miarę wzrostu potrzeb. W zależności od świadczonych usług możemy dodawać zasoby takie jak szafy kolokacyjne, serwery lub inne zasoby w zależności od bieżących potrzeb.

Wysoka dostępność

Data Center zaprojektowane jest z myślą o zapewnieniu nieprzerwanej dostępności usług, dzięki zaawansowanym systemom zasilania awaryjnego, klimatyzacji, redundantnych przyłączy energetycznych oraz Internetowych.

Specyfikacja Centrum Danych

Centrum Danych
przy ul. Borowskiej we Wrocławiu

Specyfikacja

Powierzchnia budynku: 5000 m2
Powierzchnia centrum danych: około 1300 m2
Liczba szaf serwerowych: 512 sztuk
Poziom niezawodności: zgodny z TIER 3
Standardy: globalne standardy dla Disaster Recovery Center (DRC) i centrum danych (DC), oparte o zasadę „No single point of failure”.

Ochrona obiektu: 24/7
Monitoring: całodobowy monitoring wizyjny oparty o system CCTV na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu z rejestratorem obrazu i archiwizacją danych
System sygnalizacji pożaru: oparty o centralę alarmową firmy Schrack Seconet z wielosensorowymi czujkami dymu
System wczesnego wykrywania pożaru: z zastosowaniem systemu zasysającego ASD o bardzo czułej reakcji na zarzewie pożaru
System gaśniczy: automatyczne gaszenie HYGOOD firmy Tyco z zaworem stałego wypływu iFLOW® oraz środkiem gaśniczym IG-541 (INERGEN®), którego składniki naturalnie występują w środowisku, chemicznie obojętnym
System monitorowania parametrów budynku: BMS – Building Management System firmy Schneider Electric, system automatyki budynkowej, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu
System kontroli dostępu: wielostrefowy system kontroli dostępu, uniemożliwiający wejście osób niepożądanych na teren obiektu oraz do wydzielonych stref i pomieszczeń

Dwie niezależne linie średniego napięcia
Moc zasilania: 10 MW
System zasilania awaryjnego:
UPS oraz agregat prądotwórczy SDMO o mocy 3,0 MVA
Gęstość zasilania: 8kW na szafę

Redundancja: N+1 (N=5)
Klimatyzacja: metoda precyzyjna Stulz oparta o technologię wody lodowej
Aranżacja komory serwerowej: układ ciepłych i zimnych korytarzy

Zabezpieczenia: dwa niezależne podejścia do budynku DC
Sieć terminali węzła: DWDM, SDH, Ethernet i VOICE
Operatorzy: T-Mobile, Orange, Polkomtel, Exatel, Netia, Actus-Info, TK Telecom oraz węzeł międzyoperatorski EPIX Warszawa

Flowberg IT spełnia wymogi
w zakresie 4 standardów ISO:

01

ISO 22301:2019

System zarządzania ciągłością działania

Norma określa wymagania dotyczące wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania w celu ochrony przed zakłóceniami, zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia i usuwania skutków zakłóceń, gdy wystąpią.

02

ISO/IEC 27017:2015

Praktyczne zasady zabezpieczania informacji dla usług chmurowych

Norma wraz ze standardem ISO/IEC 27001 zapewnia dostawcom usług w chmurze i klientom korzystającym z usług chmurowych wytyczne w zakresie stosowania zabezpieczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa usług.

03

ISO/IEC 27001:2013

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Norma ta określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

04

ISO/IEC 27018:2019

Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach w chmurach publicznych

Norma wraz ze standardem ISO/IEC 27001 zapewnia dostawcom usług w chmurze i klientom korzystającym z usług chmurowych wytyczne w zakresie stosowania zabezpieczeń podnoszących poziom bezpieczeństwa usług.

Nasze usługi

Kolokacja w Centrum Danych

Wybierz zaawansowane data center klasy TIER3, o powierzchni 5000 m2 we Wrocławiu, zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić najlepsze warunki dla nieprzerwanej pracy sprzętu teleinformatycznego.

Kolokacja to usługa polegająca na umieszczeniu sprzętu teleinformatycznego klienta w specjalnie zaprojektowanym pod kątem bezpieczeństwa i warunków środowiskowych centrum danych, zapewniającym:

01

Bezpieczeństwo fizyczne i monitoring wizyjny

02

Stabilne warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, zasilanie)

03

System wczesnego wykrywania pożaru SSP Shrack + system wczesnej detekcji ASD

04

Ochronę przeciwpożarową z automatycznym gaszeniem gazem obojętnym

05

Łącza internetowe i węzeł operatorski

06

Dostęp fizyczny do sprzętu z asystą, ze wsparciem Remote Hands 24/7/365

FlowRACK UNIT
wynajem miejsca w szafie RACK

Najem przestrzeni we współdzielonej szafie RACK wyrażonej w Rack Units (RU), wraz z zasilaniem i podtrzymaniem awaryjnym, oraz dostępem do sieci Internet.

FlowRACK
wynajem kompletnych szaf RACK 42U

Wynajem całych szaf RACK na wyłączność dla klienta we współdzielonej komorze serwerowej. Opcja ta obejmuje uzbrojenie szaf w listwy zasilające PDU, dostęp do zasilania podstawowego i awaryjnego oraz sieci, a także instalację połączeń pomiędzy szafami wraz z usługą wsparcia technicznego Remote Hands.

FlowBOX
wynajem wydzielonej przestrzeni

W ramach usługi oferujemy wynajem wydzielonej fizycznie części komory pod szafy RACK. Przestrzeń dostosowujemy do indywidulanych potrzeby klienta zgodnie z uzgodnioną wcześniej specyfikacją. Wydzielenie dedykowanej przestrzeni jest realizowane poprzez obudowanie metalową klatką, która oddziela przestrzeń i szafy klienta od pozostałej współdzielonej powierzchni. W ramach usługi istnieje możliwość uzbrojenia szaf, wykonania okablowania pomiędzy nimi oraz wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

Dedykowana Komora kolokacyjna

Wynajem całej komory kolokacyjnej przeznaczonej na potrzeby kolokacji szaf RACK jednej firmy. Wraz z klientem przygotowujemy aranżację komór a następnie przystosowujemy komorę do wymagań takich jak dostęp fizyczny, monitoring zasilanie, chłodzenie, ochrona p.poż. Opcja ta jest alternatywą do budowy własnego Data Center.

Usługa relokacji serwerów

Przeniesienie serwerów klienta z dotychczasowej lokalizacji do naszego centrum danych. Kompleksowa usługa obejmuje następujące elementy:

 • Audyt zasobów i infrastruktury klienta,
 • Inwentaryzacja, dokumentacja,
 • Demontaż sprzętu i jego przygotowanie do transportu,
 • Organizacja bezpiecznego transportu sprzętu i danych pomiędzy lokalizacjami,
 • Wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji,
 • Montaż infrastruktury w centrum danych.

FlowRACK UNIT
wynajem miejsca w szafie RACK

Najem przestrzeni w współdzielonej szafie RACK wyrażonej w Rack Units (RU), wraz z zasilaniem i podtrzymaniem awaryjnym, oraz dostępem do sieci Internet.

FlowRACK
wynajem kompletnych szaf RACK 42U

Wynajem całych szaf RACK na wyłączność dla klienta we współdzielonej komorze serwerowej. Opcja ta obejmuje uzbrojenie szaf w listwy zasilające PDU, dostęp do zasilania podstawowego i awaryjnego oraz sieci, a także instalację połączeń pomiędzy szafami wraz z usługą wsparcia technicznego Remote Hands.

FlowBOX
wynajem wydzielonej przestrzeni

W ramach usługi oferujemy wynajem wydzielonej fizycznie części komory pod szafy RACK. Przestrzeń dostosowujemy do indywidulanych potrzeby klienta zgodnie z uzgodnioną wcześniej specyfikacją. Wydzielenie dedykowanej przestrzeni jest realizowane poprzez obudowanie przestrzeni metalową klatką, która oddziela przestrzeń i szafy klienta od pozostałej współdzielonej powierzchni. W ramach usługi istnieje możliwość uzbrojenia szaf, wykonania okablowania pomiędzy nimi oraz wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

Dedykowana Komora kolokacyjna

Wynajem całej komory kolokacyjne przeznaczonej na potrzeby kolokacji szaf RACK jednej firmy Wraz z klientem przygotowujemy aranżację komór a następnie przystosowujemy komorę do wymagań takich jak dostęp fizyczny, monitoring zasilanie, chłodzenie, ochrona p.poż. Opcja ta jest alternatywą do budowy własnego Data Center.

Usługa relokacji serwerów

Przeniesienie serwerów klienta z dotychczasowej lokalizacji do naszego centrum danych. Kompleksowa usługa obejmuje następujące elementy:

 • Audyt zasobów i infrastruktury klienta,
 • Inwentaryzacja, dokumentacja,
 • Demontaż sprzętu i jego przygotowanie do transportu,
 • Organizacja bezpiecznego transportu sprzętu i danych pomiędzy lokalizacjami,
 • Wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji,
 • Montaż infrastruktury w centrum danych.

Zapytaj bezpośrednio o ofertę kolokacji

Dodatkowe korzyści

Łącza transmisji danych

Dwie niezależne trasy kablowe dają możliwość zestawienia do Centrum danych redundantnych łączy transmisji danych takich jak Ethernet Line, MPLS, Lambda. Zastosowanie tego typu łączy pozwala na wpięcie kolokowanej infrastruktury do prywatnej sieci WAN.

Zasilanie awaryjne

Zasilanie awaryjne to niezbędny element każdego Centrum danych. Utrata zasilania narażałaby klienta na brak dostępności usług oraz utratę danych. Dlatego Centrum danych wyposażone jest w zaawansowany system zasilania awaryjnego wraz z UPS oraz agregatem prądotwórczym, co zapewnia nieprzerwaną pracę sprzętu nawet w sytuacji przerw w dostawie prądu.

Elastyczność i skalowalność

Zapotrzebowanie na kolokację może rosnąć lub maleć w czasie. Dlatego, usługa rozliczana jest za zajętość szafy, zużycie prądu i za przyłącza telekomunikacyjne więc łatwo jest dostosować ją do bieżących potrzeb.

Dostęp do Internetu

Dostęp do redundantnych łączy internetowych gwarantuje szybki transfer danych i minimalne opóźnienia, co przekłada się na brak przestojów i utrzymanie ciągłości działania usług i aplikacji.

Pełna poufność danych

Korzystanie z usług dostępnych w Data Center pozwala na łatwe skalowanie zasobów w miarę wzrostu potrzeb. W zależności od świadczonych usług możemy dodawać zasoby takie jak szafy kolokacyjne, serwery lub inne zasoby w zależności od bieżących potrzeb.

Kompleksowy system kontroli

Data Center zaprojektowane jest z myślą o zapewnieniu nieprzerwanej dostępności usług, dzięki zaawansowanym systemom zasilania awaryjnego, klimatyzacji, redundantnych przyłączy energetycznych oraz Internetowych.

Interesuje Cię backup w chmurze?

Przechowuj nienaruszalne kopie zapasowe w polskim centrum danych. Teraz możesz aktywować backup on-line.

Dodatkowe usługi

Serwery dedykowane

Usługa, która obejmuje dostęp do całego serwera fizycznego, przeznaczonego wyłącznie do dyspozycji jednego klienta
wraz z oprogramowaniem systemowym lub silnikiem wirtualizacji.

W tym modelu klient ma dostęp do wszystkich zasobów serwera, a więc do pamięci RAM, procesora oraz pamięci masowej, zachowując pełną kontrolę nad procesem konfiguracji i przydziału zasobów dla aplikacji.

Serwery dedykowane

Serwery dedykowane udostępniamy w dwóch opcjach

Serwer dedykowany niezarządzany

Serwer ten obejmuje wyłącznie dostęp do sieci oraz infrastruktury sprzętowej dostawcy, co oznacza, że masz pełen dostęp do zasobów i technologii, które dostawca ma do zaoferowania.

Serwer dedykowany zarządzany

Oprócz zapewnienia sprzętu i kolokacji odpowiadamy za proces zarządzania serwerem w zakresie kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz aktualizacji oprogramowania.

Virtual Private Server

Serwery VPS

Wirtualny Serwer Prywatny VPS to wirtualna maszyna, która została wyodrębniona w procesie wirtualizacji z części serwera fizycznego o ściśle określonych parametrach takich jak moc procesora, pamięć RAM oraz przestrzeń dyskowa.

Serwer VPS to pośrednie rozwiązanie pomiędzy Serwerem dedykowanym a Serwerem współdzielonym. Jego zaletą jest to, że przydzielone zasoby z serwera fizycznego takie jak RAM i moc procesora czy przestrzeń dyskowa są do wyłącznej dyspozycji klienta w przeciwieństwie do serwera współdzielonego.

VPS to idealne rozwiązanie, gdy nie jesteśmy przekonani czy serwer dedykowany jest nam na chwilę obecną niezbędny, natomiast wykorzystywany serwer współdzielony okazuje się niewystarczający. Wtedy jest to czas, aby skorzystać z VPS-a jako pośredniego rozwiązania.

Porozmawiaj ze mną na temat oferty Centrum Danych we Wrocławiu

Robert Kucner | Dyrektor ds. sprzedaży usług DC/Cloud, ICT, Kolokacja, Cybersecurity, Connectivity

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności