Monitoring aplikacji

Monitoruj i optymalizuj działanie aplikacji.

Poznaj narzędzie, które pozwoli Ci zarządzać wydajnością i dostępnością aplikacji, infrastruktury IT, środowisk sieciowych i centrów danych.

Złożoność środowisk aplikacyjnych to możliwości, ale też zagrożenia

Funkcjonujemy w czasach ogromnego i szybkiego rozwoju technologii, co pociąga za sobą również coraz wyższy poziom złożoności aplikacji i dostępnych rozwiązań technologicznych. Choć niesie to za sobą szereg szans, bo pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, generuje również sporo wyzwań.

Klienci i otoczenie biznesowe

Użytkownicy aplikacji oczekują
ich bezbłędnego działania

Rozproszone
środowiska

Rosnąca trudność w kontrolowaniu stosu technologicznego

Dyspersyjna
infrastruktura

Długi proces identyfikacji i rozwiązywania problemów

Konieczność
optymalizacji

Ciągła optymalizacja
i skalowanie infrastruktury

Cyberbezpieczeństwo

Wzrost znaczenia
cyberbezpieczeństwa

AppDynamics to zaawansowane narzędzie APM (Application Performance Monitoring), służące do monitorowania i zarządzania wydajnością aplikacji.

System w czasie rzeczywistym kontroluje działanie zintegrowanych ze sobą aplikacji i systemów, identyfikując, diagnozując i rozwiązując problemy z dostępnością oraz wydajnością. AppDynamics pozwala również na analizę i raportowanie kluczowych metryk i parametrów działania środowiska aplikacyjnego.

Dlaczego klienci wybierają AppDynamics?

Główne korzyści

Identyfikuj obszary optymalizacji

Optymalizacja wydatków na infrastrukturę (serwery, sieci, bazy danych). AppDynamics pozwala na optymalizowanie i skalowanie zasobów aplikacyjnych w oparciu o analizy wydajności systemów.

Testowanie aplikacji

Pod kątem wprowadzonych zmian i nowych wersji wraz z weryfikacją ich wpływu na wskaźniki biznesowe. AppDynamics umożliwia monitorowanie metryk – ,,reguł zdrowia” – związanych z użytkowaniem aplikacji, takich jak czas odpowiedzi czy obciążenie serwera, aby zoptymalizować jej wydajność.

Mierz wpływ na biznes

Mierzenie parametrów „biznesowych”. Wpływ działania aplikacji na wskaźniki biznesowe. System AppDynamics wspiera testowanie zmian oraz nowych wersji aplikacji, weryfikując ich wpływ na wskaźniki biznesowe.

Identyfikuj i analizuj przyczyny awarii

Szybka i precyzyjne diagnostyka awarii. Skrócenie czasu przywrócenia do działania.
AppDynamics w czasie rzeczywistym identyfikuje awarię, przestój lub spowolnienie działania aplikacji oraz weryfikuje potencjalne przyczyny problemu.

Weryfikuj podatności

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Wykrywanie luk i podatności oraz blokowanie ataków AppDynamics weryfikuje warstwy kodu i bibliotek aplikacji pod kątem luk i podatności, wraz z oceną i priorytetyzacją ryzyka.

Minimalizuj przestoje

Minimalizacja skutków przestojów aplikacji, infrastruktur oraz baz danych.
Za pomocą AppDynamics możliwa jest szybka diagnostyka awarii i skrócenie czasu przywrócenia systemów do działania.

Kontakt

Sprawdź, jak bardzo potrzebujesz tego produktu

Umów się na bezpłatną prezentację i demo aplikacji!

Paulina Czajka | Dyrektor Systemów Monitoringu i Analitycznych

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Poznaj narzędzie, które pozwoli Ci zarządzać wydajnością i dostępnością aplikacji, infrastruktury IT, środowisk sieciowych i centrów danych.

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności