Security Operation Center

Security Operation Center

SOC

Flowberg IT SOC to doświadczony zespół ekspertów, który oferuje zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa IT w modelu usługowym (as-a-service)

Wzrost ataków hakerskich stawia firmy przed wyzwaniem ochrony danych. Posiadanie odpowiedniego know-how w obszarze cyberbezpieczeństwa chroni przed utratą, kradzieżą i upublicznieniem informacji. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi każdy incydent powinien zostać zgłoszony, przeanalizowany i prawidłowo obsłużony przez kompetentny zespół ds. bezpieczeństwa.

Prewencja, budowanie świadomości o ryzykach i skuteczna detekcja zagrożeń ograniczają koszty i chronią przed negatywnymi konsekwencjami. Poznaj nasz zespół SOC, który zapewni profesjonalny monitoring infrastruktury IT wraz z obsługą incydentów bezpieczeństwa.

Zespół Flowberg IT SOC liczy obecnie ponad 20 inżynierów IT, specjalistów i analityków bezpieczeństwa IT. W sposób kompleksowy realizujemy projekty bezpieczeństwa teleinformatycznego (projekt, wdrożenie, utrzymanie) w modelu usługowym as-a-service, w tym w szczególności usługi monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w systemach IT. Nasi eksperci posiadają liczne certyfikaty branżowe oraz producenckie (w zakresie wykorzystywanych technologii), m. in.: CEH, CIHE, Audytor Wiodący ISO 27001, Audytor Wiodący ISO 22301, CompTIA Security+, BTL1, BTL2, SC-900, CRTP i inne.

Zespół SOC pracuje w oparciu o trzy linie wsparcia (L1, L2, L3). Każdy projekt już na etapie analizy przedwdrożeniowej ma przypisanego na stałe opiekuna L2, który dba o dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klienta.
Usługi realizowane przez Flowberg SOC są objęte certyfikatami ISO 27001 oraz ISO 22301. Funkcjonowanie zespołu SOC jest zgodne z wytycznymi ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z 4 grudnia 2019 w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

1 linia SOC 24/7

obsługa systemów monitoringu bezpieczeństwa
bieżące monitorowanie, wykrywanie weryfikacja, rejestrowanie i klasyfikacja incydentów bezpieczeństwa
podstawowa analiza przyczyn oraz wyjaśnianie incydentów
komunikacja z Klientem
opracowywanie raportów z obsługi incydentów

2 linia SOC 8/5 i dyżury on-call 24/7

wdrażanie systemów monitoringu i rozwiązań bezpieczeństwa
opracowywanie polityk, reguł korelacyjnych, scenariuszy, playbooków
tuning i strojenie systemów monitoringu
automatyzacja zbierania logów i realizacji playbooków
realizacja skanów podatności
zbieranie informacji o zagrożeniach i threat hunting
audyty bezpieczeństwa systemów IT
współpraca z CSIRTami

3 linia SOC 8/5​

projektowanie systemów monitoringu i rozwiązań bezpieczeństwa​
zaawansowana analiza malware​
analiza powłamaniowa​
wsparcie w przywracaniu systemów po infekcji​
konsulting, doradztwo​
audyty ISO, UoKSC, NIS2​
szkolenia i symulacje

W codziennej pracy wykorzystujemy profesjonalne komercyjne narzędzia do monitoringu i mitygacji zagrożeń, oparte na sprawdzonych technologiach wiodących dostawców systemów bezpieczeństwa.

Stosowane przez nas systemy SIEM (Security Information and Event Management) i SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) posiadają międzynarodową certyfikację Common Criteria na poziomie min. EAL3. Naszymi głównymi partnerami technologicznymi są: IBM oraz Logpoint. Współpracujemy również z innymi producentami systemów monitoringu.

Dostarczamy również usługi managed security w oparciu o rozwiązania takich producentów jak: Check Point, ESET, Tenable, Watchguard, Palo Alto Networks.

Deklaracja polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350 publikowanym przez organizację Internet Engineering Task Force (IETF).

Co zyskujesz?

Z Flowberg IT SOC masz dostęp do całego zespołu ekspertów bez konieczności ich zatrudniania. Przeczytaj o pozostałych korzyściach.

Kluczowym aspektem bezpieczeństwa IT jest ciągły monitoring sieci i systemów w celu wykrycia oznak włamań, złośliwego oprogramowania lub innych zagrożeń. W przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, szybka i skuteczna reakcja ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia jego skutków. Organizacje muszą również spełniać wszystkie obowiązujące przepisy, normy i standardy bezpieczeństwa IT, aby chronić poufne informacje przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub zmianą.

Analiza zagrożeń i monitorowanie trendów cybernetycznych pozwalają na dostosowanie strategii bezpieczeństwa do aktualnych wyzwań. Uzasadnienie inwestycji w systemy bezpieczeństwa IT wymaga wykazania ich wartości i zwrotu z inwestycji (ROI). Rozważenie skorzystania z usług dostawcy usług bezpieczeństwa (MSSP) może obniżyć koszty i zwiększyć skuteczność ochrony.

Całodobowy monitoring

Całodobowy monitoring infrastruktury IT pod kątem bezpieczeństwa

 • Monitorowanie wszystkich systemów i urządzeń w sieci IT w celu wykrycia oznak zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Korzystanie z różnorodnych narzędzi i technik monitorowania, takich jak systemy wykrywania włamań (IDS) i systemy zapobiegania włamaniom (IPS).
 • Analiza danych z monitoringu w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń i podjęcia odpowiednich działań.

Reagowanie

Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

 • Opracowanie i wdrożenie planu reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
 • Skuteczne i szybkie reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, aby zminimalizować ich wpływ na organizację.
 • Dokładne dokumentowanie wszystkich incydentów bezpieczeństwa w celu wyciągnięcia wniosków i zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Bezpieczeństwo

Spełnienie wymagań bezpieczeństwa wynikających z aktów prawnych, norm i standardów

 • Identyfikacja i zrozumienie wszystkich obowiązujących wymagań bezpieczeństwa.
 • Wdrożenie procedur i kontroli w celu spełnienia tych wymagań.
 • Regularne audyty i oceny w celu zapewnienia ciągłej zgodności.

Ochrona danych

Minimalizacja ryzyka utraty wrażliwych danych oraz strat finansowych

 • Ochrona wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub zmianą.
 • Wdrażanie zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi, takimi jak phishing, ransomware i malware.
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych danych i testowanie planów odzyskiwania po awariach.

Inwestycje cybersecurity

Ułatwienie uzasadnienia inwestycji w systemy bezpieczeństwa IT

 • Dostarczanie dowodów na to, że systemy bezpieczeństwa IT są skuteczne w ochronie organizacji przed cyberatakami.
 • Pomiar zwrotu z inwestycji (ROI) w systemy bezpieczeństwa IT.
 • Komunikowanie wartości systemów bezpieczeństwa IT do decydentów w organizacji.

Outsourcing bezpieczeństwa

Brak konieczności organizowania własnej komórki odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo

 • Możliwość skorzystania z usług zewnętrznego dostawcy usług bezpieczeństwa (MSSP).
 • MSSP może zapewnić kompleksowe usługi bezpieczeństwa IT, takie jak monitoring, reagowanie na incydenty i zarządzanie zagrożeniami.
 • Zlecenie obsługi bezpieczeństwa IT firmie zewnętrznej może obniżyć koszty i poprawić skuteczność.

SIEM monitoring i obsługa incydentów

Monitoring infrastruktury IT i obsługa incydentów bezpieczeństwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

PRZEJDŹ DO STRONY

Skany podatności

Testy stanu zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury IT w poszukiwaniu luk i podatności, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców

PRZEJDŹ DO STRONY

Testy penetracyjne

Symulacja ataku na system IT w celu rzeczywistej weryfikacji odporności zabezpieczeń na próby ich przełamania

PRZEJDŹ DO STRONY

Rozwiązania Managed Security

Zarządzany Firewall

Zarządzany EDR

Zarządzanie Ochroną Poczty

PRZEJDŹ DO STRONY

SIEM monitoring i obsługa incydentów

Monitoring infrastruktury IT i obsługa incydentów bezpieczeństwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

PRZEJDŹ DO STRONY

Skany podatności

Testy stanu zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury IT w poszukiwaniu luk i podatności, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców

PRZEJDŹ DO STRONY

Testy penetracyjne

Symulacja ataku na system IT w celu rzeczywistej weryfikacji odporności zabezpieczeń na próby ich przełamania

PRZEJDŹ DO STRONY

Rozwiązania Managed Security

Zarządzany Firewall

Zarządzany EDR

Zarządzanie Ochroną Poczty.

PRZEJDŹ DO STRONY

Porozmawiaj ze mną na temat oferty dla Twojej organizacji

Maciej Targosz
tel. +48 661 212 120

Key Account Manager | DC/Cloud, ICT, Kolokacja, Cybersecurity, Connectivity

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności