Testy penetracyjne

Testy
penetracyjne

Sprawdź swój system zabezpieczeń w warunkach kontrolowanego ataku

Usługa polega na przeprowadzeniu kontrolowanego ataku na system teleinformatyczny, mający na celu praktyczną weryfikację bieżącego stanu bezpieczeństwa systemu i jego odporności na próby przełamania zabezpieczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Testujemy system pod kątem występowania potencjalnych błędów bezpieczeństwa spowodowanych niewłaściwą konfiguracją, lukami w oprogramowaniu lub sprzęcie, słabościami w technicznych lub proceduralnych środkach zabezpieczeń, a nawet niewystarczającej świadomości użytkowników.

Analiza jest przeprowadzana z perspektywy potencjalnego włamywacza i może zawierać (za wyłączną zgodą Klienta) aktywne wykorzystywanie wykrytych podatności.Pentest kończy się przedstawieniem raportu dokumentującego znalezione problemy wraz ze rekomendowanymi sposobami ich usunięcia i zaleceniami podnoszącymi bezpieczeństwo danego systemu.
Testy penetracyjne wykonuje się zgodnie z metodykami (np. OWASP, PTES). Zakres i model (black box, grey box) testowania jest każdorazowo uzgadniany z Klientem

Regularne skanowanie podatności i przeprowadzanie testów penetracyjnych infrastruktury IT jest obowiązkowym elementem zarządzania ryzykiem przewidzianym w Dyrektywie NIS2.


Korzyści

Regularne skanowanie podatności i przeprowadzanie testów penetracyjnych infrastruktury IT jest obowiązkowym elementem zarządzania ryzykiem przewidzianym w Dyrektywie NIS2

Analiza realnego poziomu ryzyka związanego z wykrytymi podatnościami

Faktyczny pomiar stopnia dostępności systemów i poufności danych dla osób nieupoważnionych

Niezależna ocena efektywności stosowanych zabezpieczeń

SIEM monitoring i obsługa incydentów

Monitoring infrastruktury IT i obsługa incydentów bezpieczeństwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

PRZEJDŹ DO STRONY

Skany podatności

Testy stanu zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury IT w poszukiwaniu luk i podatności, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców

PRZEJDŹ DO STRONY

Testy penetracyjne

Symulacja ataku na system IT w celu rzeczywistej weryfikacji odporności zabezpieczeń na próby ich przełamania

Rozwiązania Managed Security

Zarządzany Firewall

Zarządzany EDR

Zarządzanie Ochroną Poczty

SIEM monitoring i obsługa incydentów

Monitoring infrastruktury IT i obsługa incydentów bezpieczeństwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

PRZEJDŹ DO STRONY

Skany podatności

Testy stanu zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury IT w poszukiwaniu luk i podatności, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców

PRZEJDŹ DO STRONY

Testy penetracyjne

Symulacja ataku na system IT w celu rzeczywistej weryfikacji odporności zabezpieczeń na próby ich przełamania

Rozwiązania Managed Security

Zarządzany Firewall

Zarządzany EDR

Zarządzanie Ochroną Poczty.

Porozmawiaj ze mną na temat oferty dla Twojej organizacji

Maciej Targosz
tel. +48 661 212 120

Key Account Manager | DC/Cloud, ICT, Kolokacja, Cybersecurity, Connectivity

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności