Maciej Wojciechowski | 24.05.2024

Współpraca z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Podjęliśmy współpracę z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi w zakresie świadczenia usługi hostingu poczty mail.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • udostępnienie dedykowanego serwera pocztowego;
 • nadzór i administracja nad serwerem pocztowym w okresie trwania umowy (zabezpieczenie dostępu do systemu operacyjnego na poziomie fizycznym i systemowym, okresowy przegląd logów, wykonywanie kopii kont pocztowych, weryfikacja poprawności backupu i jego mechanizmami).

Nowa umowa na hosting poczty mail to ważny krok w kierunku modernizacji infrastruktury informatycznej szpitala. Nowa infrastruktura pocztowa ma zapewnić szpitalowi niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność.

Szpital Biegańskiego w Łodzi jest jednym z największych szpitali w Polsce. Szpital zapewnia kompleksową opiekę medyczną mieszkańcom Łodzi i okolic.

Wartość kontraktu: 19 800,00 netto

Maciej Wojciechowski | 4.04.2024

Dostawa urządzenia WatchGuard dla firmy BETULA IT w Kwidzynie

Podjęliśmy współpracę z firmą BETULA IT Kwidzyn Andrzej Grys w zakresie dostawy urządzenia Watchguard

Zakres zamówienia:

Dostarczenie urządzenia : WATCHGUARD WatchGuard Firebox T45 with 3-yr Basic Security Suite

Wartość kontraktu: 11 376,00 netto

Maciej Wojciechowski | 3.04.2024

Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Celem projektu była dostawa, montaż oraz konfiguracja wkładek przewodu połączeniowego i przełącznika Aruba oraz upgrade wirtualizatora Vmware do najwyższej wersji z 12 miesięcznym wsparciem wraz z instalacją i konfiguracją

Zakres projektu:

    Usługa dostawy, montażu i konfiguracji:

        -2 szt. Aruba 2930F

        -2 szt. 3C-Link 3C-SFP+-LR (10G SFP+ 10km 1310mm HP)

        -2 szt. Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver

        -2 szt. Aruba SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable.

     Montaż i konfiguracja posiadanego sprzętu:

        -2 szt. Aruba 2930F

        -4 szt. 3C-Link 3C-SFP+-LR (10G SFP+ 10km 1310mm HP)

        -2 szt. Aruba SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable.

      Upgrade wirtualizatora Vmware do najwyższej wersji: VSphere 11 procesorów + VCenter z 12 m-c wsparciem, wraz z instalacją i konfiguracją, a w razie potrzeby upgrade fizycznych urządzeń o niezbędne dyski.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oferuje szeroki zakres specjalizacji medycznych, co pozwala kompleksowo diagnozować i leczyć pacjentów w poradniach oraz na oddziałach: Chorób Zakaźnych, Wewnętrznych,  Reumatologii I Geriatrii, a także Neurologii, Chirurgii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Gastroenterologii I Hepatologii.

Wartość kontraktu: 152 161,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 3.04.2024

Wdrożenie systemu SIEM w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.

Celem projektu było Wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informatycznym (system SIEM, Security Information and Event Management) wraz z utrzymaniem i obsługą przez zespół SOC (Security Operations Center) w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.

Zakres projektu:

• Wdrożenie systemu Security Information and Event Management (SIEM) oraz świadczenie usługi jego utrzymania i obsługi przez zespół Security Operations Center (SOC)

• Monitoring bezpieczeństwa i obsługi incydentów przez Security Operations Center (SOC)

• Wykonanie skanów podatności infrastruktury IT.

Spółka Powiatowe Centrum Medyczne to największy podmiot świadczący usługi medyczne w Powiecie Grójeckim. Działalność w zakresie usług medycznych oparta jest o zakład diagnostyki obrazowej (aparatura do wykonywania zdjęć rentgenowskich, tomografia komputerowa, USG z kolorowym Dopplerem, teleradiologia), pracownie diagnostyki elektroencefalografii i endoskopowej.

Wartość kontraktu: 124 980,00 złotych netto

Maciej Wojciechowski | 3.04.2024

Współpraca z  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Celem projektu była dostawa wraz z wdrożeniem systemu kopii zapasowej ze wsparciem producenta na okres 24 m-cy

Zakres projektu:

 • Dostawa i wdrożenie: Backup w Chmurze / Veeam Cloud Connect
 • Rodzaj usługi: off-site backup

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie to nowoczesny szpital, który zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla mieszkańców powiatu człuchowskiego i okolic.

Wartość kontraktu: 69 600,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 3.04.2024

Wesprzemy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Podjęliśmy współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w zakresie rozbudowy dwóch macierzy 3Par 8200 2N+ SW

Zakres zamówienia obejmuje:

Rozbudowę dwóch macierzy 3Par 8200 2N+ SW o dodatkowe dyski wraz ze wsparciem całej konfiguracji Macierzy 3Par.

Rozbudowa każdej macierzy polegać będzie na:

 • Powiększeniu ich pojemności o 6 dysków minimum 1,2TB 10kRPM 2.5in SAS-12G
 • Konfiguracji dysków według wytycznych Zamawiającego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  przy ul. Koszarowej we Wrocławiu oferuje szeroki zakres specjalizacji medycznych, co pozwala kompleksowo diagnozować i leczyć pacjentów w poradniach oraz na oddziałach: Chorób Zakaźnych, Wewnętrznych,  Reumatologii I Geriatrii, a także Neurologii, Chirurgii, Anestezjologii I Intensywnej Terapii oraz Gastroenterologii I Hepatologii.

Wartość kontraktu: 41 000,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 26.03.2024

Współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Technologii

Podjęliśmy współpracę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie usługi tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych na zasobach Wykonawcy.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • usługę tworzenia i przechowywania kopii zapasowych Zamawiającego na zasobach Wykonawcy przez okres 12 miesięcy

Utworzone w 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiej gospodarki. Obsługując ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa oraz gospodarki.

Wartość kontraktu: 43 375,68 zł netto

Maciej Wojciechowski | 25.03.2024

Dostawa Sprzętu oraz Licencji na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku

Podjęliśmy współpracę z CompuGroup Medical Polska sp. z o. o. na rzecz  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku w zakresie dostawy sprzętu oraz licencji

Celem projektu było dostarczenie sprzętu multimedialnego oraz licencji na oprogramowanie.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w gdańsku (WOTU), jest publicznym podmiotem leczniczym zajmującym się terapią uzależnień z wykorzystaniem najnowszych dostępnych metod na rzecz profilaktyki.

Wartość kontraktu: 124 110,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 25.03.2024

Wdrożenie Usługi Microsoft Active Directory i Implementacji HA Aruba Clear Pass w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Celem projektu było wdrożenie infrastruktury serwerowej opartej na systemie Microsoft Windows Server, która zapewnia wysoką dostępność usług sieciowych oraz integrację z systemem Clear Pass

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z dostawcą systemu HIS – firmą CompuGroup Medical Polska sp. z o. o.

Naszym głównym celem było usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu CGM CLININET (HIS) w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poprzez wdrożenie rozwiązania Single Sign-On (SSO).

Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą teraz logować się do systemu za pomocą jednego uwierzytelnienia, co eliminuje potrzebę wielokrotnego logowania i istotnie poprawia ogólną wydajność oraz komfort korzystania z systemu. Oprócz bezpośrednich korzyści dla użytkowników, integracja z rozwiązaniem Single Sign-On przyczyniła się również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych medycznych przez usprawnienie procesu uwierzytelniania.

Zakres projektu obejmował:

 • Dostawę i wdrożenie licencji Microsoft Windows Server
 • Wdrożenie i konfigurację usługi Active Directory
 • Implementację rozwiązania HA (High Availability) dla środowiska Clear Pass
 • Integrację Clear Pass z Active Directory

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, to wyspecjalizowana placówka, której zadaniem jest leczenie zaburzeń psychicznych.

Wartość kontraktu: 226 520,00 zł netto