Mateusz Knopczyński | 8.11.2023

Zoptymalizowane koszty

Dzięki współdzieleniu niektórych zasobów w centrum danych możliwa jest znacząca redukcja kosztów zakupu i utrzymania własnej infrastruktury IT.

Mateusz Knopczyński | 8.11.2023

Zapewnienie zgodności

Spełniamy wymagania regulacyjne i normy związane z bezpieczeństwem oraz ciągłością działania (ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019).

Mateusz Knopczyński | 8.11.2023

Bezpieczeństwo danych

Zastosowane środki bezpieczeństwa, takie jak systemy monitoringu, kontrola dostępu, detekcja pożarów pomagają chronić ważne informacje przed ich utratą lub kradzieżą.

Mateusz Knopczyński | 8.11.2023

Zwiększona wydajność i skalowalność

Korzystanie z usług dostępnych w Data Center pozwala na łatwe skalowanie zasobów w miarę wzrostu potrzeb. W zależności od świadczonych usług możemy dodawać zasoby takie jak szafy kolokacyjne, serwery lub inne zasoby w zależności od bieżących potrzeb.

Mateusz Knopczyński | 8.11.2023

Wysoka dostępność

Data Center zaprojektowane jest z myślą o zapewnieniu nieprzerwanej dostępności usług, dzięki zaawansowanym systemom zasilania awaryjnego, klimatyzacji, redundantnych przyłączy energetycznych oraz Internetowych.