Mateusz Knopczyński | 14.11.2023

Identyfikuj obszary optymalizacji

Optymalizacja wydatków na infrastrukturę (serwery, sieci, bazy danych). AppDynamics pozwala na optymalizowanie i skalowanie zasobów aplikacyjnych w oparciu o analizy wydajności systemów.

Mateusz Knopczyński | 14.11.2023

Testowanie aplikacji

Pod kątem wprowadzonych zmian i nowych wersji wraz z weryfikacją ich wpływu na wskaźniki biznesowe. AppDynamics umożliwia monitorowanie metryk – ,,reguł zdrowia” – związanych z użytkowaniem aplikacji, takich jak czas odpowiedzi czy obciążenie serwera, aby zoptymalizować jej wydajność.

Mateusz Knopczyński | 14.11.2023

Mierz wpływ na biznes

Mierzenie parametrów „biznesowych”. Wpływ działania aplikacji na wskaźniki biznesowe. System AppDynamics wspiera testowanie zmian oraz nowych wersji aplikacji, weryfikując ich wpływ na wskaźniki biznesowe.

Mateusz Knopczyński | 14.11.2023

Identyfikuj i analizuj przyczyny awarii

Szybka i precyzyjne diagnostyka awarii. Skrócenie czasu przywrócenia do działania.
AppDynamics w czasie rzeczywistym identyfikuje awarię, przestój lub spowolnienie działania aplikacji oraz weryfikuje potencjalne przyczyny problemu.

Mateusz Knopczyński | 14.11.2023

Weryfikuj podatności

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Wykrywanie luk i podatności oraz blokowanie ataków AppDynamics weryfikuje warstwy kodu i bibliotek aplikacji pod kątem luk i podatności, wraz z oceną i priorytetyzacją ryzyka.

Mateusz Knopczyński | 13.11.2023

Minimalizuj przestoje

Minimalizacja skutków przestojów aplikacji, infrastruktur oraz baz danych.
Za pomocą AppDynamics możliwa jest szybka diagnostyka awarii i skrócenie czasu przywrócenia systemów do działania.