Kariera: Architekt IT

Kariera

Mamy wspólne wartości i to sprawia,
że jesteśmy jednym zespołem

Nr ref: FLOW_AIT_003_22

Architekt IT

Full time

WROCŁAW / B2B

_ Net B2B + VAT / godzina,

Praca architekta IT wymaga doskonałej wiedzy technicznej, umiejętności analitycznych oraz zdolności do myślenia strategicznego, aby efektywnie kształtować i zarządzać infrastrukturą IT zgodnie z potrzebami organizacji

Od idealnego kandydata oczekujemy

 • Tworzenie architektury rozwiązania w kontekście obecnych i planowanych rozwiązań
 • Opracowywanie analiz wykonalności rozwiązań
 • Uczestnictwo w przygotowaniu ofert handlowych w zakresie architektury technicznej
 • projektowanych rozwiązań informatycznych
 • Definiowanie i nadzór nad stosowaniem standardów w obszarze integracji rozwiązań technicznych (w tym standardów dokumentacji technicznej)
 • Wspieranie prac w obszarze analizy biznesowej celem zapewnienia spójności rozwiązań w obszarze architektury integracji oraz ich zgodności z funkcjonującymi standardami
 • Uczestnictwo w tworzeniu projektów technicznych rozwiązań informatycznych oraz ich opiniowanie ze szczególnym uwzględnieniem wymagań poza funkcjonalnych, operacyjnych, wymogów bezpieczeństwa i elastyczności architektury technicznej
 • Udział w procesie wyboru dostawców komponentów projektowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem wymagań pozafunkcjonalnych (w tym bezpieczeństwa ioperacyjnych), architektury aplikacji, integracji i technicznej
 • Opiniowanie i akceptacja produktów projektu pod względem zgodności z założeniami architektury i integracji całości rozwiązań
 • Współpraca z zespołami merytorycznymi

Nasze wymagania

 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego jako inżynier/wdrożeniowiec IT, rozwiązań, korporacyjny
 • wykształcenia wyższego o profilu technicznym, informatycznym bądź pokrewnym
 • znajomości:
  • zagadnień związanych z projektowaniem i wdrażaniem złożonych i rozproszonych systemów IT działających w środowisku zintegrowanym
  • zagadnień związanych z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań klasy Enterprise
  • rozwiązań chmurowych (SaaS, PaaS)
 • zdolności analitycznych, umiejętności dotarcia do niezwerbalizowanych wymagań klienta końcowego
 • posługiwania się językiem angielskim co najmniej na poziomie umożliwiającym komunikację ustną i pisemną

Mile widziane

 • certyfikat TOGAF
 • praktyczne doświadczenie w sektorze medycznym

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FLOWBERG IT Sp. z o .o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

– Administratorem moich danych osobowych jest FLOWBERG IT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-086), ul.Sucha 3
– Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: [email protected] lub listownie na adres FLOWBERG IT Sp. z o. o. ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław;
– Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę;
– W razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
– Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko.”

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

 • Sucha 3
 • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

 • Borowska 283b
 • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności