Natalia Dutkiewicz | 18.12.2023

Utrzymujemy i rozwijamy prywatną chmurę obliczeniową dla Centralnego Portu Komunikacyjnego!

W ramach wygranego postępowania przetargowego obsługujemy Centralny Port Komunikacyjny w obszarze prywatnej chmury obliczeniowej.

Projekt uwzględnia m.in.:

  1. Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej w formie maszyn wirtualnych w modelu IaaS oraz zasobów dyskowych w modelu Storage as a Service wraz z dedykowanym łączem,
  2. Wdrożenie i utrzymanie systemu kopii zapasowej w modelu Backup as a Service,
  3. Zapewnienie wymaganych licencji, usług i subskrypcji, takich jak np. Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server, Red Hat Enterprise Linux, Fortiweb,
  4. Wdrożenie narzędzia klasy WAF (Web Application Firewall), umożliwiającego bezpieczną publikację witryn internetowych oraz aplikacji w sieci web.

W ramach wdrożenia zadbaliśmy również o pełną migrację zasobów CPK na uruchomioną przez nas chmurę obliczeniową oraz kompleksowe świadczenie usług administracyjnych.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja mająca na celu stworzenie nowego portu lotniczego oraz węzła przesiadkowego pomiędzy Warszawą a Łodzią, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja w ramach pierwszego etapu rozwoju ma w planach obsługę 45 mln pasażerów rocznie.

Wartość kontraktu: 1 918 518,37 zł

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności