Maciej Wojciechowski | 25.03.2024

Wdrożenie Usługi Microsoft Active Directory w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Celem projektu było wdrożenie infrastruktury serwerowej opartej na systemie Microsoft Windows Server, która zapewnia wysoką dostępność usług sieciowych oraz integrację z systemem Clear Pass

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z dostawcą systemu HIS – firmą CompuGroup Medical Polska sp. z o. o.

Naszym głównym celem było usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu CGM CLININET (HIS) w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku poprzez wdrożenie rozwiązania Single Sign-On (SSO).

Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą teraz logować się do systemu za pomocą jednego uwierzytelnienia, co eliminuje potrzebę wielokrotnego logowania i istotnie poprawia ogólną wydajność oraz komfort korzystania z systemu. Oprócz bezpośrednich korzyści dla użytkowników, integracja z rozwiązaniem Single Sign-On przyczyniła się również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych medycznych przez usprawnienie procesu uwierzytelniania.

Zakres projektu obejmował:

 • Dostawę i wdrożenie licencji Microsoft Active Directory
 • Konfigurację usługi Active Directory
 • Integrację usługi Active Directory z istniejącymi systemami informatycznymi

W Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku znajdują się oddziały szpitalne lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień oraz poradnie zdrowia psychicznego. 

Wartość kontraktu: 80 507,46 zł netto

Maciej Wojciechowski | 25.03.2024

Współpraca ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Stargardzie Gdańskim

Celem projektu było wdrożenie infrastruktury serwerowej opartej na systemie Microsoft Windows Server, która zapewnia wysoką dostępność usług sieciowych oraz integrację z systemem Clear Pass

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z dostawcą systemu HIS – firmą CompuGroup Medical Polska sp. z o. o.

Naszym głównym celem było usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu CGM CLININET (HIS) na rzecz  Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Stargardzie Gdańskim poprzez wdrożenie rozwiązania Single Sign-On (SSO).

Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą teraz logować się do systemu za pomocą jednego uwierzytelnienia, co eliminuje potrzebę wielokrotnego logowania i istotnie poprawia ogólną wydajność oraz komfort korzystania z systemu. Oprócz bezpośrednich korzyści dla użytkowników, integracja z rozwiązaniem Single Sign-On przyczyniła się również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych medycznych przez usprawnienie procesu uwierzytelniania.

Zakres projektu:

 • Dostawa i wdrożenie licencji Microsoft Windows Server
 • Wdrożenie i konfiguracja usługi Active Directory
 • Implementacja rozwiązania HA (High Availability) dla środowiska Clear Pass
 • Integracja Clear Pass z Active Directory

Szpital w Starogardzie może poszczycić się ponad 100-letnią tradycją w sprawowaniu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, swoją działalność prowadzi od 1895 roku.

Wartość kontraktu: 198 407,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 21.03.2024

Wesprzemy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

Podjęliśmy współpracę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w zakresie udostępnienia infrastruktury informatycznej i licencji na oprogramowanie

Zakres zamówienia obejmuje:

 • Backup w Chmurze / Veeam Cloud Connect: Usługa Backup as a Service
 • Zarządzanie systemem backupu: Opieka administracyjna i wsparcie techniczne
 • Jednorazowe usługi wdrożeniowe: Projekt wykonawczy, opracowanie polityki backupu, wdrożenie systemu backup wraz z konfiguracją zadań backupu, dokumentacja powykonawcza

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku to obecnie sześć samodzielnych, niezależnych jednostek sprofilowanych, zajmujących się leczeniem pacjentów i działalnością naukowo-dydaktyczną.

Wartość kontraktu: 129 000,00 zł netto.

Maciej Wojciechowski | 21.03.2024

Świadczenie usługi hostingu dla firmy BonaSoft

Podjęliśmy współpracę z firmą BonaSoft na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Usługa hostingu dla firmy BonaSoft na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu została zakontraktowana na okres 3 lat

Firma BonaSoft tworzy i wdraża oprogramowania dedykowane w sektorach takich jak: ochrona zdrowia, edukacja, biblioteki, administracja samorządowa, biznes.

Wartość kontraktu: 79 200,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 20.03.2024

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie wdraża rozwiązanie Backup as a Service

W ramach współpracy dostarczyliśmy usługę Backup as a Service wraz z wdrożeniem i ciągłością realizacji kopii wyniesionej dla Publicznego zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

Dostarczone rozwiązanie opiera się na oprogramowaniu Veeam Cloud Connect, które umożliwia tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych danych w chmurze.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie zapewnia w pełnym zakresie usługi medyczne z podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, pielęgniarstwa środowiskowo-Rodzinnego.

Wartość kontraktu: 34 800,00 zł netto

Maciej Wojciechowski | 20.03.2024

Współpraca z Toruńskimi Zakładami Graficznymi „Zapolex” sp. z o.o.

Podjęliśmy współpracę z Toruńskimi Zakładami Graficznymi „Zapolex” sp. z o.o.

Projekt obejmował dostarczenie serwerów Dell „PowerEdge R 650xs” wraz z 60-miesięcznym wsparciem technicznym.

Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” sp. z o.o., to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży poligraficznej i drukarskiej. Działając od 1990 roku, firma zdobyła szerokie grono ponad 200 partnerów biznesowych w całej Europie.

Wartość kontraktu: 83 000,00 zł netto

Natalia Dutkiewicz | 8.03.2024

Zabezpieczamy dane AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o.!

W ramach wygranego postępowania przetargowego wesprzemy AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o. we wdrożeniu systemu do tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi.

Projekt obejmuje dostawę licencji umożliwiających backup  kont Office 365 wraz z subskrypcją
na 3 lata oraz licencji backupu dla maszyn wirtualnych uruchomionych na środowiskach VMware i MS Hyper-V wraz ze wsparciem producenta na okres 3 lat.

W ramach projektu zapewniamy również support serwisowy a także wsparcie merytoryczne w postaci kompleksowych szkoleń dla zespołu IT klienta.

Wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych danych umożliwi AMW ,,KWATERA” bezprzerwową realizację usług oraz odpowiednie zabezpieczenie wrażliwych danych własnych oraz klientów.

Wartość kontraktu: 253 497,01 zł netto

Natalia Dutkiewicz | 11.02.2024

Wsparliśmy Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w zakresie usług hostingowych!

W ramach kolejnego wygranego postępowania przetargowego podjęliśmy się współpracy z KSSiP w zakresie wdrożenia usługi dedykowanego hostingu na potrzeby Platformy Szkoleniowej e-KSSiP oraz aplikacji BigBlueButton, a także serwisu www i poczty elektronicznej Szkoły.

Wdrożenie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy z nich objął hosting dedykowany, oparty o 5 maszyn wirtualnych umożliwiający utrzymanie platformy e-KSSiP i aplikacji BigBlueButton oraz kompleksową obsługę administracyjną i techniczną maszyn wirtualnych, systemów oraz sieci informatycznych, wraz z usługą backupu i awaryjnego odtwarzania. 

Drugi etap wdrożenia dotyczył hostingu serwerów wraz z pełną administracją systemów na potrzeby serwisu www kssip.gov.pl oraz usługi poczty elektronicznej w domenie kssip.gov.pl wraz z dwiema subdomenami.  

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury to podmiot znajdujący się pod bezpośrednim nadzorem Ministra Sprawiedliwości, utworzony w 2009 roku na mocy ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2022 r. poz. 217) będący jedyną centralną instytucją odpowiedzialną za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Pol­sce.

Wartość kontraktu: 308 351,72 zł

Natalia Dutkiewicz | 15.01.2024

Wesprzemy Politechnikę Wrocławską w kontynuacji strategii ochrony danych

W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską, dostarczyliśmy oprogramowanie do backupu i monitoringu systemu backupu na rok 2024.

System, którego licencję w modelu rental udostępniamy uczelni, pozwoli na:

 1. tworzenie i odzyskiwania kopii zapasowych,
 2. obsługę obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych.
 3. monitorowanie i analizę stanu systemu kopii zapasowych oraz bezpieczeństwa danych.

Projekt oparty został o technologię firmy Veeam Software – producenta najbardziej zaawansowanego rozwiązania do backupu danych. Wybór ten zapewni uczelni nie tylko dostęp do najnowszych rozwiązań w zakresie backupu, ale również merytoryczne oraz techniczne wsparcie naszych specjalistów oraz inżynierów o międzynarodowych kompetencjach.

Wartość kontraktu: 454 956,00 zł netto