Natalia Dutkiewicz | 8.03.2024

Zabezpieczamy dane AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o.!

W ramach wygranego postępowania przetargowego wesprzemy AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o. we wdrożeniu systemu do tworzenia kopii zapasowych i zarządzania danymi.

Projekt obejmuje dostawę licencji umożliwiających backup  kont Office 365 wraz z subskrypcją
na 3 lata oraz licencji backupu dla maszyn wirtualnych uruchomionych na środowiskach VMware i MS Hyper-V wraz ze wsparciem producenta na okres 3 lat.

W ramach projektu zapewniamy również support serwisowy a także wsparcie merytoryczne w postaci kompleksowych szkoleń dla zespołu IT klienta.

Wdrożenie systemu do tworzenia kopii zapasowych danych umożliwi AMW ,,KWATERA” bezprzerwową realizację usług oraz odpowiednie zabezpieczenie wrażliwych danych własnych oraz klientów.

Wartość kontraktu: 253 497,01 zł netto

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

  • Pańska 96/105
  • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności