Maciej Wojciechowski | 3.04.2024

Wdrożenie systemu SIEM w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o. o.

Celem projektu było Wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informatycznym (system SIEM, Security Information and Event Management) wraz z utrzymaniem i obsługą przez zespół SOC (Security Operations Center) w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o. o.

Zakres projektu:

• Wdrożenie systemu Security Information and Event Management (SIEM) oraz świadczenie usługi jego utrzymania i obsługi przez zespół Security Operations Center (SOC)

• Monitoring bezpieczeństwa i obsługi incydentów przez Security Operations Center (SOC)

• Wykonanie skanów podatności infrastruktury IT.

Spółka Powiatowe Centrum Medyczne to największy podmiot świadczący usługi medyczne w Powiecie Grójeckim. Działalność w zakresie usług medycznych oparta jest o zakład diagnostyki obrazowej (aparatura do wykonywania zdjęć rentgenowskich, tomografia komputerowa, USG z kolorowym Dopplerem, teleradiologia), pracownie diagnostyki elektroencefalografii i endoskopowej.

Wartość kontraktu: 124 980,00 złotych netto

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności