Tomasz Magda | 24.08.2023

NIENARUSZALNE repozytorium na Twoje kopie zapasowe!

W zastosowaniu idei nienaruszalności i ochrony danych poszliśmy w ostatnim czasie o kolejny krok dalej – uruchomiliśmy bowiem NIENARUSZALNE repozytorium chmurowe.

To wyjątkowy rodzaj repozytorium na backup, który – ze względu na swoją budowę oraz szereg zabezpieczeń – zapewnia całkowitą niezmienność plików w zadanym czasie. Technicznie, bazowaliśmy na dobrze znanym w pamięciach masowych trybie WORM (write once, read many). Bezpieczeństwo tego rozwiązania oparte jest na  3 filarach:

  1. ,,Termin ważności” danych – każdy plik umieszczony w repozytorium otrzymuje swój indywidualny atrybut czasowy określający okres, w którym system blokuje możliwość zmiany lub usunięcia pliku oraz powiązanych z nim metadanych.
  2. Bezpieczne logowanie – wykorzystujemy poświadczenia jednorazowe i uwierzytelnianie oparte na certyfikatach do komunikacji między serwerem kopii zapasowych Veeam a usługą Veeam Transport Service.
  3. Bezpieczny zegar czasu – jako że w rozwiązaniu niezwykle ważną rolę pełni prawidłowy czas, zegary systemowe naszego klastra Veeam Cloud Connect synchronizują się z bezpiecznym zegarem czasu (NTP).

Kombinacja powyższych rozwiązań zapewnia kompleksową ochronę nie tylko przed standardowymi naruszeniami danych, ale także przed błędami ludzkimi lub przypadkowym usunięciem czy modyfikacją danych. Realizowana w ten sposób idea nienaruszalności kopii zapasowych jest wówczas kompletna.  

Docelowo nasi klienci będą mogli wybrać repozytorium, które im najbardziej odpowiada, lub aktywować oba naraz i realizować bardziej złożone scenariusze backupu.

Nowe repozytorium, testowane już przez naszych klientów. Umieściliśmy je też z dala od podstawowego ośrodka, bo w centrum danych w Opolu. Już wkrótce udostępnimy NIENARUSZALNE repozytorium do zamówienia online w naszym e-commerce: https://flowbergit.pl/veeam-cloud-connect/

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

  • Pańska 96/105
  • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności