Natalia Dutkiewicz | 12.01.2024

Wygrane postępowanie przetargowe – Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

W ramach wygranego postępowania przetargowego podejmiemy współpracę z Instytutem Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Projekt obejmuje kompleksową realizację usług hostingowych wraz z ochroną danych oraz wsparcie techniczne w zakresie:

  1. udostępnienia zasobu pamięci masowej 350TB
  2. zapewnienia kopii zapasowych z retencją 30 dni
  3. zestawienia łączy dedykowanych do lokalizacji klienta,
  4. zapewnienia możliwości zarządzania uprawnieniami oraz dostępami użytkowników dla pracowników IT Instytutu.

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiegoto państwowa instytucja naukowo-badawcza z siedzibą w Warszawie, utworzona na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa w celu realizacji interdyscyplinarnych projektów naukowych w zakresie badań nad totalitaryzmami i historią Polski w XX wieku.

Wartość kontraktu: 613 234, 27 zł brutto

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności