Natalia Dutkiewicz | 13.12.2022

Rozwijamy infrastrukturę przetwarzania danych w Centralnym Porcie Komunikacyjnym!

W ramach dwóch wygranych postępowań przetargowych wesprzemy Centralny Port Komunikacyjny w optymalizacji infrastruktury przetwarzania i składowania danych oraz zwiększaniu poziomu dostępności.

Projekt obejmuje instalację kompleksowego rozwiązania do wirtualizacji środowisk, który uwzględnia serwer i oprogramowanie do wirtualizacji danych wraz z oprogramowaniem do zarządzania kopiami zapasowymi oraz deduplikatorem.

W ramach wdrożenia zadbamy również o przeszkolenie administratorów systemu oraz obsługę powdrożeniową. Zaproponowana przez nas infrastruktura zostanie oparta o rozwiązania firmy Dell, Veeam i VMware.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja mająca na celu stworzenie węzła przesiadkowego pomiędzy Warszawą a Łodzią, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja w ramach pierwszego etapu rozwoju ma w planach obsługę 45 mln pasażerów rocznie.

Łączna wartość kontraktów to prawie 800 tysięcy złotych.

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności