Maciej Wojciechowski | 25.03.2024

Wdrożenie Usługi Microsoft Active Directory w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Celem projektu było wdrożenie infrastruktury serwerowej opartej na systemie Microsoft Windows Server, która zapewnia wysoką dostępność usług sieciowych oraz integrację z systemem Clear Pass

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z dostawcą systemu HIS – firmą CompuGroup Medical Polska sp. z o. o.

Naszym głównym celem było usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu CGM CLININET (HIS) w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku poprzez wdrożenie rozwiązania Single Sign-On (SSO).

Dzięki tej integracji, użytkownicy mogą teraz logować się do systemu za pomocą jednego uwierzytelnienia, co eliminuje potrzebę wielokrotnego logowania i istotnie poprawia ogólną wydajność oraz komfort korzystania z systemu. Oprócz bezpośrednich korzyści dla użytkowników, integracja z rozwiązaniem Single Sign-On przyczyniła się również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych medycznych przez usprawnienie procesu uwierzytelniania.

Zakres projektu obejmował:

  • Dostawę i wdrożenie licencji Microsoft Active Directory
  • Konfigurację usługi Active Directory
  • Integrację usługi Active Directory z istniejącymi systemami informatycznymi

W Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku znajdują się oddziały szpitalne lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień oraz poradnie zdrowia psychicznego. 

Wartość kontraktu: 80 507,46 zł netto

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności