Maciej Wojciechowski | 21.03.2024

Wesprzemy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

Podjęliśmy współpracę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w zakresie udostępnienia infrastruktury informatycznej i licencji na oprogramowanie

Zakres zamówienia obejmuje:

  • Backup w Chmurze / Veeam Cloud Connect: Usługa Backup as a Service
  • Zarządzanie systemem backupu: Opieka administracyjna i wsparcie techniczne
  • Jednorazowe usługi wdrożeniowe: Projekt wykonawczy, opracowanie polityki backupu, wdrożenie systemu backup wraz z konfiguracją zadań backupu, dokumentacja powykonawcza

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku to obecnie sześć samodzielnych, niezależnych jednostek sprofilowanych, zajmujących się leczeniem pacjentów i działalnością naukowo-dydaktyczną.

Wartość kontraktu: 129 000,00 zł netto.

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Biuro w Warszawie

  • Pańska 96/105
  • 00-837 Warszawa

Bezpieczne płatności