Natalia Dutkiewicz | 14.08.2023

Wesprzemy Uzdrowisko Połczyn w rozbudowie środowisk wirtualnych!

Kolejne wygrane postępowanie przetargowe oznacza dla nas duże wyzwanie wdrożeniowe w ramach współpracy z Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A.

Realizacja obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę platformy wirtualizacyjnej Uzdrowiska Połczyn w oparciu o redundantne centrum danych i nowe środowiska wirtualne oparte na klastrze wysokiej dostępności.

Projekt uwzględnia trzy kluczowe etapy prac:

  1. Dostawa i uruchomienie urządzeń aktywnych tworzących platformę wirtualizacyjną: serwerów, serwera klasy witness, przełączników, oprogramowania do wirtualizacji, oprogramowania do backupu środowiska wirtualnego w lokalizacji zdalnej, urządzeń firewall oraz wszystkich niezbędnych modułów i okablowania.
  2. Migracja maszyn wirtualnych do wskazanego centrum danych oraz wirtualizacja wybranych serwerów fizycznych.
  3. Uruchomienie centralnego systemu backupu środowiska wirtualnego dla nowo dostarczonego systemu.

Kompleksowo zrealizowane wdrożenie infrastruktury wirtualizacyjnej umożliwi uzdrowisku bezprzerwową realizację usług medycznych oraz odpowiednie zabezpieczenie danych i systemów fizycznych.

Więcej o uzdrowisku: https://uzdrowisko-polczyn.pl/

Wartość kontraktu: 544 314,00 zł netto

Aktualności

Powiązane artykuły

FLOWBERG IT w branży IT istnieje od 2018 roku, a doświadczenie osób pracujących w naszej firmie sięga lat 90. Zajmujemy się usługami IT w obszarach infrastruktury IT, integracji systemów, bezpieczeństwa i oprogramowania.

Flowberg IT Sp. z o.o. | ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław | NIP 8943125802 | REGON 369508965 | KRS 0000719384

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 100000 zł.

Kontakt

Siedziba spółki

  • Sucha 3
  • 50-086 Wrocław

Biuro we Wrocławiu

  • Borowska 283b
  • 50-556 Wrocław

Bezpieczne płatności